Một số vấn đề cần lưu ý khi lập di chúc

Những lưu ý khi lập di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, để lập di chúc sao cho tại thời điểm mở thừa kế Di chúc – ý chí của người để lại di sản được thực thi trên thực tế thì không phải ai cũng biết. Bài viết này, Hãng Luật Bạch Tuyết sẽ giúp Qúy vị giải đáp thắc mắc trên.

1. Chủ thể lập di chúc

Những lưu ý khi lập di chúc
Liên hệ luật sư tư vấn thừa kế: 094. 994. 0303

Người từ đủ 15 tuổi trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép thì có thể lập di chúc. Riêng đối với trường hợp người lập di chúc từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi còn cần phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

2. Lưu ý gì về mặt hình thức khi lập di chúc?

Thứ nhất, di chúc phải được lập thành văn bản.

Trường hợp tính mạng bị đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Nếu lập di chúc bằng miệng, người lập di chúc phải thể hiện ý chí cuối cùng trước ít nhất hai người làm chứng. Ngay sau đó người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Thứ hai, di chúc có thể có người làm chứng hoặc không có.

Trường hợp không có người làm chứng, người lập di chúc phải tự mình viết và ký vào di chúc. Trường hợp có người làm chứng thì phải có ít nhất 02 người làm chứng.

Người làm chứng không được là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Người lập di chúc không thể tự viết thì có thể nhờ người khác viết hoặc đánh máy và ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Thứ ba, di chúc có thể được công chứng, chứng thực hoặc không.

Đối với trường hợp người để lại di chúc không biết chữ hoặc bị hạn chế về thể chất; lập di chúc bằng miệng thì phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

3. Những lưu ý về mặt nội dung khi lập di chúc

Thứ nhất, nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Thứ hai, di chúc có các nội dung chủ yếu sau:

– Ngày, tháng, năm lập di chúc;

– Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

– Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

– Di sản để lại và nơi có di sản;

– Nội dung khác tùy thuộc vào ý chí của người lập di chúc.

Thứ ba, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

5. Có được Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc không? Trong trường hợp đó, đâu là phần sẽ có hiệu lực và phần sẽ bị hủy bỏ?

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

6. Khi nào di chúc có hiệu lực?

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết hoặc thời điểm trong quyết định tuyên bố một người chết của Tòa án hoặc thời điểm quyết định của Tòa án tuyên bố một người chết có hiệu lực).

Trên đây là tư vấn về chủ đề “Những lưu ý khi lập di chúc”, nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết theo các cách sau đây:

Số điện thoại: 088.62.60.651

Email: luatbachtuyet@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/Hangluatbachtuyet/

Địa chỉ trụ sở: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết khác:

\

Number of views: 1018

Leave a Reply

Your email address will not be published.