Quy định nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Nhà lưu trú công nhân

Công nhân là nhóm đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều chính sách, nhất là trong việc thuê nhà tại các khu công nghiệp nơi họ làm việc. Khoản 6 Điều 76 Luật Nhà ở 2023 đã quy định “Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp” được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Ngoài ra, một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Nhà ở 2023 là đã có các quy định nhằm hỗ trợ nhà lưu trú công nhân và hàng loạt ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà lưu trú công nhân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới:

1. Các đối tượng được hỗ trợ về nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 01.01.2025) theo đó lần đầu tiên nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được đưa vào luật. Trong đó, Nhà lưu trú công nhân đã được quy định riêng thành 1 Mục (Mục 3 chương VI, từ điều 91 đến điều 100).

Theo khoản 8 Điều 2 Luật Nhà ở 2023 “Nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp là công trình xây dựng được đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất thương mại, dịch vụ thuộc phạm vi khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp để bố trí cho cá nhân là công nhân thuê trong thời gian làm việc tại khu công nghiệp đó theo quy định của Luật nhà ở 2023”.

Theo Điều 91 Luật Nhà ở 2023 thì Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp gồm:

 • Công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp.
 • Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Do đó, theo quy định mới này thì các đối tượng vừa nêu sẽ được hưởng các ưu đãi về Nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Ngoài ra, khi các đối tượng trên thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp thì cần phải đáp ứng các điều kiện thuê theo Điều 93 và đảm bảo các nguyên tắc cho thuê theo quy định tại Điều 100 của Luật Nhà ở 2023. Trong đó, có các quy định đáng chú ý như sau:

 • Công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp, thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;
 • Cá nhân là công nhân trong khu công nghiệp chỉ được thuê 01 nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trong cùng thời điểm và không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng hợp đồng thuê;

2. Ưu đãi về nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 98 Luật Nhà ở 2023 thì nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

a) Đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được hưởng các ưu đãi sau đây:

 • Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án; chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở 2023;
 • Được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế;
 • Được vay vốn với lãi suất ưu đãi; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ;
 • Được hưởng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo điều kiện của từng đị phương
 • Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được tính vào chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp;
 • Chi phí đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Ưu đãi khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp cho công nhân của mình thuê lại:

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp để cho công nhân của mình thuê lại thì chi phí thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

Như vậy, Luật Nhà ở 2023 đã có các quy định phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Công nhân muốn thuê nhà lưu trú trong khu công nghiệp phải có hợp đồng lao động và xác nhận của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Các đối tượng liên quan như chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp hay là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp cho công nhân của mình thuê lại, cũng được hưởng các ưu đãi (chi phí đầu tư, chi phí thuê nhà) theo quy định mới của Luật Nhà ở 2023.

Trên đây là bài viết của Hãng Luật Bạch Tuyết về chủ đề “Quy định nhà ở lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp” dựa trên quy định của Luật Nhà ở 2023. Nếu cần trao đổi thêm về bài viết hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ theo thông tin sau:

– Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: 1132 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chi nhánh Phú Nhuận: 529/122 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại: 094.994.0303, 098.743.1347 hoặc 0376019226.

– Fanpage: Hãng Luật Bạch Tuyết ,Hãng Luật Bạch Tuyết – Chi nhánh Phú Nhuận

3. Bài viết liên quan:

 

 

Number of views: 94

Leave a Reply

Your email address will not be published.