Căn hộ chung cư mini được cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/01/2025

Căn hộ chung cư mini

Ngày 27/11/2023, Luật Nhà ở năm 2023 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 01/01/2025. Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Luật Nhà ở năm 2023 là quy định căn hộ chung cư mini được cấp Giấy chứng nhận (“sổ hồng”).

Chung cư mini là gì?

Trên thực tế tại Việt Nam, người dân thường gọi mô hình nhà do cá nhân sở hữu có từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ khép kín kiểu chung cư, có quy mô nhỏ hơn so với chung cư thông thường là chung cư mini.

Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2023 đều không có khái niệm chung cư mini. Luật chỉ quy định “Nhà chung cư là nhà ở có từ 02 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.”

Trước đó, khoản 3 Điều 43 Nghị định 71/2010/NĐ-CP có quy định: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tại đô thị từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng) thì diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30m2 và phải đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại Điều 70 của Luật Nhà ở”.

Như vậy, có thể tạm hiểu chung cư mini là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng có từ 02 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp và mỗi căn hộ có diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30m2.

Điều kiện để Căn hộ chung cư mini được cấp Giấy chứng nhận

Theo Điều 57 Luật Nhà ở năm 2023 về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê thì căn hộ của cá nhân có quyền sử dụng đất được Nhà nước giao (bao gồm cả trường hợp giao đất do bồi thường về đất, đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thuê, mượn của tổ chức, cá nhân khác) đầu tư xây dựng để bán, cho thuê mua, kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê có thể được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp:

– Cá nhân có quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

– Cá nhân có quyền sử dụng đất ở mà xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ phải đáp ứng thêm điều kiện:

+ Đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

+ Đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân;

+ Đáp ứng điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Như vậy căn hộ chung cư mini có thể được cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của pháp luật.

Trên đây là bài viết của Hãng luật Bạch Tuyết về chủ đề “Căn hộ chung cư mini được cấp Giấy chứng nhận từ ngày 01/01/2025″, nếu cần trao đổi thêm về bài viết hoặc sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

HÃNG LUẬT BẠCH TUYẾT

Bài viết liên quan:

Number of views: 87

Leave a Reply

Your email address will not be published.