Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc?

Người để lại di sản có lập di chúc thì di sản sẽ được thừa kế cho cá nhân, tố chúc theo ý chí của người có di sản trong di chúc. Tuy nhiên không phải mọi trường hợp việc thừa kế đều có thể hoàn toàn thực hiện theo ý chí của người lập di chúc. Đó là trường hợp nào và được hưởng như thế nào? Bài viết của Hãng Luật Bạch Tuyết  về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc sẽ giúp giải đáp thắc mắc trên.

1. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là ai?

Theo Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm:

  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Trong đó, con chưa thành niên là con dưới 18 tuổi. Con không phân biệt là con ruột hay con nuôi (đã thực hiện các thủ tục về nhận nuôi con nuôi theo quy đinh của pháp luật). Cha, mẹ không phân biết là cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi. Quan hệ cha, mẹ nuôi và con nuôi được xác lập từ từ khi hoàn tất các thủ tục về nhân nuôi con nuôi theo quy định pháp luật. Vợ/chồng được hưởng loại thừa kế này phải là vợ/chồng hợp pháp theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.  Đối với  trường hợp con thành niên – từ đủ 18 tuổi trở lên mất khả năng lao động, hiện nay không có quy định pháp luật trực tiếp hướng dẫn điều này. Đối với trường hợp này nếu có tranh chấp tại Tòa án thì việc nhận định một người có được coi là mất khả năng lao đông hay không phụ thuộc vào quan điểm của mỗi Hội đồng xét xử.

Nhằm bảo vệ quyền lợi ích của con chưa chưa thành niên, con mất khả năng lao động, cha, mẹ, vợ, chồng – những người thân thích nhất, người cần được chăm sóc của người để lại di sản cũng là thể hiện trách nhiệm của người có di sản đối với những người này mà Bộ luật dân sự đã đặt ra quy định trên. Tuy nhiên nếu không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác thì người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc có quyền từ chối nhận di sản. Ngoài ra nếu thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản thì những người này không được áp dụng quy định về thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

2. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc được hưởng bao nhiêu phần của di sản?

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nếu sẽ được hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật nếu: (1) họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản. Điều này được thể hiện ở việc trong nội dung di chúc không đề cập đến những người này hoặc người để lại di sản thể hiện rõ là không để lại di sản cho những người này (2) họ được hưởng di sản nhưng phần di sản được hưởng có giá trị nhỏ hơn hai phần và suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Người thừa kế theo quy định của pháp luật gồm:

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc
luật sư tư vấn thừa kê: 094 994 0303

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trên đây là bài viết của Hãng Luật Bạch Tuyết về thừa kế không phụ thuộc vào nôi dung di chúc. Nếu cần hỗ trợ thêm về việc lập di chúc sao có hợp pháp, thủ tục khai nhận di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế… hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết theo thông tin sau đây để được tư vấn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Số điện thoại: 094.994.0303

Email: luatbachtuyet@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/Hangluatbachtuyet/

Địa chỉ: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết khác:

Number of views: 550

Leave a Reply

Your email address will not be published.