Mẫu Di chúc có người làm chứng

Mẫu di chúc có người làm chứng

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng cần phải có ít nhất là hai người làm chứng. Lúc này, di chúc không bắt buộc phải được công chứng, chứng thực.

Điều 634 Bộ luật dân sự năm 2015:

 “Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc”.

Người làm chứng sẽ là người chứng kiến toàn bộ diễn biến quá trình lập di chúc, chứng nhận người lập di chúc ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc và bản thân họ cũng phải ký tên vào bản di chúc. Trong thực tế, nhiều trường hợp sau khi lập di chúc xong mới mời người làm chứng đến ký tên vào di chúc thì sẽ không được công nhận và không có giá trị pháp lý.

Người làm chứng có thể là bất kỳ ai trừ những người sau:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Một bản di chúc cần có những nội dung cơ bản sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản;
 • Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

Sau đây, Hãng Luật sẽ đưa ra mẫu di chúc có người làm chứng căn bản nhất để Quý bạn đọc dễ dàng sử dụng mà vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung cần thiết:

MẪU DI CHÚC CÓ NGƯỜI LÀM CHỨNG:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–oOo——–

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại

Tên tôi là:
Sinh năm:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, không bị đe dọa, cưỡng ép, tôi lập Di chúc này với những nội dung như sau:

Tôi là chủ sở hữu của những tài sản gồm: ….

(Liệt kê đầy đủ thông tin về các tài sản gồm bất động sản và động sản kèm theo thông tin về các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của các tài sản)

Nay, bằng Di chúc này tôi định đoạt những tài sản trên sau khi qua đời như sau:
1. Ông (bà): …

Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …Ngày cấp: …Nơi cấp: …

Địa chỉ thường trú:…

Sẽ được hưởng: …

2. Ông (bà): …

Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … Ngày cấp: …Nơi cấp: …

Địa chỉ thường trú:…

Sẽ được hưởng: …

3. Ông (bà):…

Tôi không để lại di sản thừa kế nêu trên của tôi cho bất kỳ ai khác nữa.

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời nhân chứng là các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà):

Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …Ngày cấp: …Nơi cấp: …

Địa chỉ thường trú:…

2. Ông (bà):

Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …Ngày cấp: …Nơi cấp: …

Địa chỉ thường trú: .…

Những người làm chứng nêu trên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc những người thừa kế, người có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Di chúc này được lập xong lúc ……giờ …… ngày……tháng … … năm……

Di chúc này thể hiện đúng và đầy đủ ý chí, nguyện vọng của tôi.

Di chúc này gồm ……trang, được lập thành….bản./.

….., ngày…… tháng ……năm……

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập Di chúc

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: 

 • Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng. Người làm chứng cho việc lập di chúc phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Trên đây là một gợi ý của Hãng Luật Bạch Tuyết về Mẫu Di chúc có người làm chứng, nếu cần tư vấn thêm về lập di chúc như thế nào là hợp pháp, phân chia di sản thừa kế và những vấn đề khác liên quan đến thừa kế hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết theo thông tin sau đây:

Số điện thoại: 088.62.60.651

Email: luatbachtuyet@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/Hangluatbachtuyet/

Địa chỉ trụ sở: 1132 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Xem thêm các bài viết:

Number of views: 1155

Leave a Reply

Your email address will not be published.