Từ 01/7/2024 có phải đổi thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước không?

Từ 01/7/2024 người dân có phải đổi căn cước công dân thành căn cước không?

Sáng ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước thay thế cho Luật Căn cước công dân 2014. Luật Căn cước chính thức có hiệu lực kể từ 01/7/2024. Theo đó, thẻ Căn cước công dân cũng sẽ được gọi với tên mới là thẻ Căn cước.

Với quy định đổi thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước từ 01/7/2024, người dân còn sử dụng thẻ Căn cước mã vạch, thẻ Căn cước công dân gắn chip có phải làm lại thẻ Căn cước mới?

1. Người dân có cần đi đổi thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước từ 01/7/2024 không?

Hiện nay, người dân vẫn đang sử dụng các loại giấy tờ tùy thân là: Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước mã vạch, thẻ Căn cước công dân.

Với việc ban hành Luật Căn cước mới, nhiều người băn khoăn vậy các loại giấy tờ tùy thân trên còn được tiếp tục sử dụng hay phải đi làm lại?

Để tránh gây mâu thuẫn với các quy định trước dây và khó khăn cho người dân, Luật Căn cước đã có quy định chuyển tiếp tại Điều 46 như sau:

  • Thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.
  • Đối với Chứng minh nhân dân còn thời hạn thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.
  • Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan Nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Quy định về việc sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 01/7/2024 được áp dụng như đối với thẻ Căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước.

2. Ai được cấp thẻ Căn cước mới từ ngày 01/7/2024?

Điều 19 Luật Căn cước quy định người được cấp thẻ Căn cước là công dân Việt Nam. Trong đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước; công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Từ 01/7/2024 người dân có phải đổi căn cước công dân thành căn cước không?
Từ 01/7/2024 người dân có phải đổi căn cước công dân thành căn cước không?

3. Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước

3.1. Cấp đổi thẻ Căn cước

Thẻ Căn cước được cấp đổi trong các trường hợp sau:

– Khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

– Thay đổi nhân dạng, xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

– Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước;

– Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính;

– Xác lập lại số định danh cá nhân;

– Khi người được cấp thẻ có yêu cầu.

3.2. Cấp lại thẻ Căn cước

Thẻ Căn cước được cấp lại trong các trường hợp sau:

Người chưa đến độ tuổi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi phải đổi thẻ Căn cước được cấp lại thẻ Căn cước trong các trường hợp sau:

a) Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam

Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước thì Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã sử dụng bị thu lại. Thẻ Căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ Căn cước có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo.

 

Trên đây là bài viết của Hãng Luật Bạch Tuyết về “Từ 01/7/2024 có phải đổi thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước không?” . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết theo thông tin sau đây để được tư vấn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

1/ Trụ sở: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Chi nhánh: 144D Nguyễn Đình Chính, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết liên quan:

Number of views: 98

Leave a Reply

Your email address will not be published.