NHỮNG LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN “SỔ ĐỎ” TỪ NGÀY 01/9/2021

Những lưu ý về quy định mới liên quan đến sổ đỏ từ ngày 01. 9. 2021

Lưu ý quy định mới của Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 09 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 liên quan đến sổ đỏ. Theo đó, sẽ có một số điểm mới về pháp luật đất đai liên quan trực tiếp đến sổ đỏ của người dân được áp dụng từ ngày 1/9/2021. 

  1. Thêm trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất 

Thông tư 09 nêu rõ quy định mới, khi chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động, trừ khi chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, từ ngày 1/9/2021, nếu chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như đất xây trụ sở, văn phòng đại diện, sân kho và nhà kho của tổ chức kinh tế, đất làm sân kho, nhà kho, bãi của cơ sở sản xuất nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung thì phải xin phép.

  1. Lưu ý sửa đổi, bổ sung quy định ghi thông tin vào Sổ đỏ đã cấp

* Lưu ý sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

Ngoài quy định về ghi thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp khi Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất thì Thông tư 09 quy định rõ cách ghi thông tin đối với từng trường hợp cụ thể khi người dân tự nguyện tặng cho một phần thửa đất để làm đường giao thông, công trình thủy lợi hoặc công trình công cộng khác.

* Lưu ý bổ sung quy định mới

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT đã bổ sung một trường hợp ghi nội dung xác nhận thay đổi vào cấp Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể: Trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích… m2 được tách để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

  1. Kinh phí bồi thường phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại quy định mới

Khoản 3 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi mà diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh và người sử dụng có đơn đề nghị thu hồi phần diện tích đó thì Nhà nước xem xét, quyết định thu hồi.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Những lưu ý về quy định mới liên quan đến "sổ đỏ" từ ngày 01/9/2021
Những lưu ý về quy định mới liên quan đến “sổ đỏ” từ ngày 01/9/2021
  1. Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND, CCCD khi làm sổ đỏ

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT nêu rõ: Trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai).

  1. Bổ sung và quy định cụ thể hơn đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi

Điều 4 Thông tư 09 đã quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất như: Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai,…

  1. Hồ sơ sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp

Dù Thông tư 09 vẫn giữ nguyên thành phần hồ sơ đăng ký khi sang tên nhà đất, nhưng khi chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp thì tại đơn đề nghị theo Mẫu số 09/ĐK phải ghi rõ thông tin tổng diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, tặng cho.

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I Mẫu số 09/ĐK như sau:

“Nhận… (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất)… m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền); tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là…m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là… m2 (ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)”.

  1. Bổ sung mẫu đơn đăng ký, cấp sổ đỏ

Ngoài mẫu đơn 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu) thì Thông tư mới đã ban hành thêm mẫu đơn 04đ/ĐK (Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa).

Trên đây là tư vấn của Hãng luật Bạch Tuyết về các trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và các quy định liên quan đến cấp sổ đỏ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sổ đỏ xin liên hệ Hãng luật Bạch Tuyết theo thông tin sau:

Bài viết liên quan:

Tổng hợp một số giải đáp của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến đất đai đến năm 2020

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai năm 2021

Số lượt xem: 505

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.