Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Câu hỏi:

Xin chào Hãng luật Bạch Tuyết, tôi tên là Nguyễn Mạnh, hiện đang sinh sống tại xã Hòa Long, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay tôi đang có một mảnh đất, diện tích 0,4 hec ta đất nông nghiệp được hưởng thừa kế từ bố tôi ông Nguyễn Văn. Nay, vì nhu cầu sinh sống nên tôi muốn chuyển đổi 0,4 hec ta đất này để xây nhà ở, vậy cho tôi hỏi tôi có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hay không? nếu có thì thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất là bao lâu? Kính mong hãng luật Bạch Tuyết tư vấn, hỗ trợ cho tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn Quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến Hãng luật Bạch Tuyết. Dựa trên các quy định của pháp luật, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn đối với thắc mắc của Quý khách hàng như sau:

1. Có được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hay không?

“Chuyển mục đích sử dụng đất”, thuật ngữ này được hiểu là việc cá nhân, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ban đầu sang mục đích sử dụng đất mới bằng một quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013  về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

* Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.                  

Như vậy, pháp luật Việt Nam quy định cho phép người sử dụng đất có thể dựa vào nhu cầu sử dụng đất mà thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Như đã liệt kê ở trên, trường hợp của Quý khách hàng nằm trong khuôn khổ luật định, vậy Quý khách hàng được quyền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

2. Thẩm quyền ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 59 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định như sau:

  • UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với tổ chức;
  • UBND cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
  • Trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận. của UBNN cấp tỉnh trước khi ra quyết định.

3. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất là bao lâu?

Điều 127 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định thông qua mục đích chuyển đổi, loại đất chuyển đổi như sau:

1. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau:

–  Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

–  Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;

–  Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

–  Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

2. Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật này.

3. Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.”

=> Ý kiến tư vấn của Hãng luật Bạch Tuyết đối với yêu cầu tư vấn của khách hàng Nguyễn Mạnh về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất;

Từ những yêu cầu và nội dung của khách hàng cung cấp, nhận thấy:

  • Quý khách là cá nhân thuộc đối tượng áp dụng Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
  • Mục đích chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở) của quý khách được phép thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
  • Cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo như dữ liệu quý khách cung cấp về diện tích của mảnh đất là 0,4 hec ta thì UBND huyện Long Hồ có thẩm quyền phê duyệt, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Khi được UBND huyện Long Hồ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được xem xét xác định theo thời hạn loại đất được chuyển đổi. Cụ thể quý khách có nhu cầu chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp (đất ở) thì thời hạn sử dụng đất là lâu dài, ổn định.

Trên đây là tư vấn của Hãng luật Bạch Tuyết về những thắc mắc của Quý khách về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc muốn nắm rõ hơn về hồ sơ, thủ tục, xin lên hệ với Hãng luật Bạch Tuyết theo thông tin sau:

Bài viết liên quan: 

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Có được mua bán đất bị dính quy hoạch hay không?

Number of views: 328

Leave a Reply

Your email address will not be published.