Thời hạn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh từ ngày 04/01/2021

Doanh nghiệp được tạm dừng kinh doanh vô thời hạn

1. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp trước ngày 04/01/2021 :

Trước đây, theo Nghị định số 78/2015 (đã hết hiệu lực từ ngày 04/01/2021) thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm, được gia hạn nhưng tổng thời gian tạm ngừng  liên tiếp không được quá 02 năm, doanh nghiệp phải báo trước 15 ngày.

Doanh nghiệp được tạm dừng kinh doanh vô thời hạn

                          Doanh nghiệp được tạm dừng kinh doanh vô thời hạn

2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp theo từ sau ngày 04/01/2021:

Từ 04/01/2021 khi Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực đã bãi bỏ quy định về thời hạn tối đa tạm ngừng kinh doanh. Theo Điều 66 Nghị định trên thì:

“Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm”.

Theo đó, doanh nghiệp được quyền tạm ngừng kinh doanh trong mỗi lần thông báo là 01 năm, nhưng không giới hạn số lần thông báo tối đa 02 năm như trước đây. Nghĩa là cứ gần hết 01 năm, doanh nghiệp có thể tiếp tục nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh tiếp cho tới khi nào muốn kinh doanh lại. Đồng thời, thời gian thông báo được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 03 ngày.
Trên đây là bài viết của Hãng Luật Bạch Tuyết, nếu có thắc mắc về vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin liên hệ:
Trụ sở công ty: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ tư vấn: 088.626.0651 – Gặp Chuyên viên tư vấn
Email: Luatbachtuyet@gmail.com

Các bài viết khác:

Luật sư giỏi Gò Vấp 
Luật sư giỏi TP. HCM
Luật sư tranh tụng
Luật sư tư vấn
Luật sư doanh nghiệp
Luật sư riêng

Number of views: 1990

Leave a Reply

Your email address will not be published.