GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Giảm vốn công ty tnhh vốn đầu tư nước ngoài

GIẢM VỐN CÔNG TY TNHH VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trường hợp vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng tổng mức vốn đầu tư được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi thay đổi vốn điều lệ cần phải điều chỉnh cả tổng mức vốn đầu tư cho phù hợp. (Giảm vốn công ty TNHH vốn đầu tư nước ngoài)

1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 118/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư.

2. Các trường hợp giảm vốn Công ty TNHH vốn đầu tư nước ngoài:

2.1. Giảm vốn đối với Công ty TNHH 2TV trở lên:

Công ty TNHH 2TV có thể giảm vốn trong các trường hợp sau đây:

 • Giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả cho nhân viên
 • Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty
 • Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty;
 • Giảm vốn do có thanh viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty.
Giảm vốn công ty tnhh vốn đầu tư nước ngoài
               (giảm vốn công ty tnhh vốn đầu tư nước ngoài)

2.2. Giảm vốn đối với Công ty TNHH MTV:

              (Điều kiện để giảm vốn: Phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ cùng các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.)

Công ty TNHH 2TV có thể giảm vốn trong các trường hợp sau đây:

 • Giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục hơn 02 năm (kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp) và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
 • Chủ sở hữu không góp đúng và đủ loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

3. Thủ tục giảm vốn công ty TNHH vốn đầu tư nước ngoài:

3.1. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (tùy trường hợp)

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
 • 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất với thời điểm điều chỉnh;
 • Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (chỉ trong trường hợp Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn);
 • Xác nhận số dư tài khoản gửi, báo cáo tài chính hoặc cam kết bảo lãnh góp vốn của công ty mẹ (đối với nhà đầu tư là tổ chức), sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản (đối với nhà đầu tư là cá nhân) tương ứng với mức vốn đầu tư dự kiến tăng;
 • Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú của người đại diện theo pháp luật.

Thời hạn giải quyết:10 – 15 ngày làm việc.

Lưu ý: Đối với dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến giảm vốn đầu tư từ trên 10% tổng vốn đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chưa tách) để giảm vốn điều lệ công ty:

Nơi nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doan thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH;
 • Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH;
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục);

Thời hạn giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn về thủ tục giảm vốn công ty TNHH vốn đầu tư nước ngoài của Hãng luật Bạch Tuyết.

Cảm ơn Quý đọc giả đã quan tâm.

Liên hệ tư vấn:

Dịch vụ Luật sư riêng của Hãng Luật Bạch Tuyết

Number of views: 1433

Leave a Reply

Your email address will not be published.