XỬ LÝ TÀI SẢN LÀ CỔ PHIẾU ĐÃ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NHƯNG CHƯA HOÀN TẤT LƯU KÝ NHƯ THẾ NÀO?

Xử lý tài sản là cổ phiếu đã đăng ký giao dịch nhưng chưa hoàn tất lưu ký như thế nào

1. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ CỔ PHIẾU:

Căn cứ Điều 83 Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014)“Việc bán giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Điều 3 Luật đấu giá 2016 có quy định: “2. Việc đấu giá đối với chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán; …”

Như vậy đối với việc bán giấy tờ có giá là chứng khoán sẽ được thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán.

Tuy nhiên, Luật chứng khoán 2019 chỉ quy định về đấu giá cổ phần tại Điều 35 và Điều 46. Luật quy định dịch vụ đấu giá do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cung cấp; Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cũng có quyền “ban hành các Quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận”.

Bên cạnh đó, qua tham khảo tại Website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), các đối tượng có thể đăng ký bán đấu giá qua HNX bao gồm: (1) Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần; (2) Bán phần vốn nhà nước đầu tư, góp vốn tại doanh nghiệp khác; (3) Doanh nghiệp chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy phép của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Vậy việc bán chứng khoán là cổ phiếu đã đăng ký giao dịch thì sẽ được xử lý như thế nào?

2. PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ:

Ngày 30/11/2021 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành Công văn số 7919/UBCK-PTTT về thủ tục xử lý đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch.

Xử lý tài sản là cổ phiếu đã đăng ký giao dịch nhưng chưa hoàn tất lưu ký như thế nào
Văn bản số 7917/ubbck-ptttt ngày 30/11/2021

Theo đó Cơ quan thi hành án có thể thực hiện bán cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch theo các phương thức sau:

  • Bán trên hệ thống giao dịch chứng khoán của SGDCK;
  • Bán theo phương thức thỏa thuận không qua hệ thống của SGDCK (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xử lý);
  • Bán cổ phiếu theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

Ngày 28/01/2022, Tổng Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 372/TCTHADS-NV2 v/v xử lý chứng khoán và cổ phần có giá trị âm. Theo đó, Tổng Cục Thi hành án dân sự hướng dẫn để các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện xử lý chứng khoán (bao gồm cổ phiếu và các loại tài sản được quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật CK năm 2019).

  • Đối với chứng khoán đã được niêm yết hoặc đã được đăng ký giao dịch tại Sở GDCK thì Cơ quan THADS bán trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở GDCK theo phương thức khớp lệnh với mức giá nằm trong biên độ giá giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở GDCK tại ngày thực hiện giao dịch.
  • Đối với chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Sở GDCK thì cơ quan THADS áp dụng biện pháp cưỡng chế, thẩm định giá và bán đấu giá theo quy định của pháp luật về THADS

Trên đây là bài viết nghiên cứu của Hãng luật Bạch Tuyết. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

1. TRỤ SỞ CHÍNH: 1132 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 0987431347 hoặc 0949940303.

Fanpage: Hãng Luật Bạch Tuyết;

2. CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN: 144D Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Các bài viết liên quan:

Number of views: 742

Leave a Reply

Your email address will not be published.