Tự ý nghỉ việc 5 ngày liên tục có thể bị “đuổi việc”

Tự ý nghỉ việc

Hiện nay, tình trạng người lao động tự ý nghỉ việc trong nhiều ngày mà không có sự đồng ý của người sử dụng lao động là rất nhiều. Điều này gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhất là đối với những công ty sản xuất theo dây chuyền. Vậy, Pháp luật về lao động quy định như thế nào đối với hành vi này?

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2019 thì Người lao động tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên có thể bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Điều này có nghĩa là người lao động tự ý nghỉ việc 5 ngày liên tục có thể bị chủ doanh nghiệp “đuổi việc”.

Ngoài hành vi này, người sử dụng lao động còn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau:

1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

2. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

3. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

4. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật lao động;

5. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

6. Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật lao động khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Tự ý nghỉ việc 05 ngày liên tục
Người lao động tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày liên tục trở lên có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

Theo đó, khi chủ doanh nghiệp muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì phải báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là tư vấn của Hãng Luật Bạch Tuyết đối với vấn đề “Tự ý nghỉ việc 05 ngày liên tục có thể bị đuổi việc”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào đối với vấn đề trên xin liên hệ qua website: Hangluatbachtuyet.com, Fanpage: Hãng Luật Bạch Tuyết hoặc qua Hotline 0886 260 651 để được tư vấn.

Bài viết liên quan:

Number of views: 840

Leave a Reply

Your email address will not be published.