NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Lao dong nuoc ngoai

NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Người lao động nước ngoài là người lao động có quốc tịch nước ngoài. Người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 2. Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 3. Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
 4. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Tuy nhiên, có một số trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc không cần giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Cụ thể như sau:

 1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.
 2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.
 3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.
 7. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 8. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
 9. Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
Lao dong nuoc ngoai
Lao động nước ngoài làm việc tại việt nam

* Những lưu ý đối với người sử dụng lao động muốn thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

– Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Hiện nay, có rất nhiều người nước ngoài lợi dụng việc vào Việt Nam làm việc để thực hiện những mục đích khác gây ảnh hưởng đến an ninh – chính trị. Vì thế, việc kiểm tra tư cách người lao động, kiểm soát việc thực hiện theo hợp đồng lao động của người lao động nước ngoài là cần thiết và cấp thiết.

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến việc sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam hãy gửi câu hỏi qua trang web Hangluatbachtuyet.com hoặc fanpage Hãng Luật Bạch Tuyết gọi điện qua số hotline 088 626 0651 để được tư vấn!

Bài viết liên quan: Sử dụng lao động là trẻ em dưới 15 tuổi

Luật sư giỏi Gò Vấp

Luật sư giỏi Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư riêng

Luật sư tranh tụng

Number of views: 921

Leave a Reply

Your email address will not be published.