THÔNG BÁO SỐ 14/TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Hợp đồng giao khoán

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng giao khoán, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, bị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại.

Ngày 06/03/2023, Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo số 14/TB-VC2-V2 Rút kinh nghiệm Vụ án “Tranh chấp hợp đồng giao khoán, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

VẤN ĐỀ RÚT KINH NGHIỆM:  (Nguồn: vksbinhdinh.gov.vn) THÔNG BÁO SỐ 14:TB-VC2-V2 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

  • Số điện thoại: 094.994.0303
  • Email: luatbachtuyet@gmail.com
  • Facebook: Hãng Luật Bạch Tuyết
  • Website: hangluatbachtuyet.com

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Number of views: 519

Leave a Reply

Your email address will not be published.