Công văn số 02/TANDTC-PC về việc giải đáp một số vướng mắt trong hoạt động xét xử ngày 02/8/2021

Công văn số 02/tandtc-pc về việc giải đáp một số vướng mắt trong hoạt động xét xử ngày 02/8/2021

25 GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮT TRONG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (Công văn số 02)

Ngày 02/8/2021 Tòa án tối cao ban hành công văn số 02/TANDTC-PC về việc giải đáp một số vướng mắt trong xét xử.

Nội dung giải đáp thuộc các lĩnh vực: Hình sự, tố tụng hình sư, thi hành án dân sự, dân sự, tố tụng dân sự.

Trong đó có nội dung quan trọng: Tòa án tối cao chính thức có quan điểm xác định khởi kiện đòi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác chiếm giữ sẽ được thụ lý. Do đó, từ nay Tòa sẽ không được dẫn chiếu Công văn 141/TANTC-KHXX để từ chối thụ lý dạng tranh chấp này.

Công văn số 02/tandtc-pc về việc giải đáp một số vướng mắt trong hoạt động xét xử ngày 02/8/2021

Công văn số 02/tandtc-pc về việc giải đáp một số vướng mắt trong hoạt động xét xử ngày 02/8/2021
Công văn số 02/tandtc-pc về việc giải đáp một số vướng mắt trong hoạt động xét xử ngày 02/8/2021

Công văn số 02

Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02Công văn số 02

Công văn số 02/tandtc-pc về việc giải đáp một số vướng mắt trong hoạt động xét xử ngày 02/8/2021

Mọi tư vấn pháp lý, xin liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết theo thông tin sau:

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài của TANDTC

Tổng hợp giải đáp của TANDTC liên quan đến lĩnh vực đất đai

Làm căn cước công dân gắn chíp có bắt buộc thay đổi thông tin trên sổ đỏ

Number of views: 1624

Leave a Reply

Your email address will not be published.