Có được chuyển nhượng dự án bất động sản hay không?

Có được chuyển nhượng dự án bất động sản không

Hiện nay chuyển nhượng dự án bất động sản đang là vấn đề quan tâm hàng đầu cho các nhà đầu tư bởi đây cũng là giải pháp giúp các nhà đầu tư vượt qua thời kì khó khăn sau dịch bệnh. Từ đó nhu cầu tìm hiểu về các vấn đề pháp lý xung quanh vấn đề này được nhiều nhà đầu tư chú ý. Vậy pháp luật quy định như thế nào về chuyển nhượng dự án bất động sản? Hãy cùng Hãng Luật Bạch Tuyết phân tích vấn đề trên nhé!

1. Chuyển nhượng dự án bất động sản là gì?

 Theo quy định tại điều 48 của Luật Kinh doanh bất động sản chuyển nhượng dự án bất động sản là việc chủ đầu tư này chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh khi đáp ứng đủ những điều kiện theo luật định và đảm bảo các điều kiện sau:

 • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;
 • Không làm thay đổi nội dung của dự án;
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.
Có được chuyển nhượng dự án bất động sản không
Có được chuyển nhượng dự án bất động sản không?

2. Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản được quy định tại Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản như sau:

 •  Dự án đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 ;
 •  Dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;
 •  Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 •  Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt;
 • Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng;
 • Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

3. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản

 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.
 • Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

4. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

Hồ sơ chuyển nhượng dự án bất động sản bao gồm:

– Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng theo Mẫu số 08a hoặc 08b quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ – CP

– Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư (bản sao có chứng thực);

– Hồ sơ dự án, phần dự án cho chuyển nhượng:

+ Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500  (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư theo Mẫu 09a và 09b tại Phụ lục kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ – CP

– Hồ sơ bên nhận chuyển nhượng gồm:

+  Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng theo Mẫu 10a hoặc 10b tại Phụ lục kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ – CP

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu…

+ Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án (Bản chính)

Trình tự chuyển nhượng dự án bất động sản:

Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:

 • Với hồ sơ đủ điều kiện: Quyết định cho phép chuyển nhượng
 • Với hồ sơ chưa đủ điều kiện: Phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết việc dự án không đủ điều kiện chuyển nhượng.

Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bước 3: Sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng, hai bên cần thực hiện:

 • Hoàn tất các thủ tục đăng ký chuyển nhượng
 • Hoàn thành các thủ tục bàn giao dự án chuyển nhượng

Lưu ý: Trường hợp nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là bài viết của Hãng luật Bạch Tuyết về chủ đề “Có được chuyển nhượng dự án bất động sản hay không?”. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào khác hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Các bài viết có liên quan:

Chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

Phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

Number of views: 287

Leave a Reply

Your email address will not be published.