Chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua bất động sản

Thuê mua nhà, công trình xây dựng là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó.

Chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng là một trong những nhu cầu có thực phát sinh trong thực tế. Bài viết hôm nay của Hãng Luật Bạch Tuyết sẽ cung cấp tới quý khách những nội dung về điều kiện thực hiện, thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.Điều kiện chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Theo quy định tại Điều 36 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng; Điều 59 về chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn thì bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng khi:

  • Có Hợp đồng thuê mua được lập theo quy định tại Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP; trường hợp các bên đã ký Hợp đồng trước ngày 06/01/2022 thì phải có Hợp đồng đã ký kết;
  • Thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận);
  • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp;
  • Nhà, công trình xây dựng thuộc Hợp đồng thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

Pháp luật hiện hành đặt ra nghĩa vụ đối với bên cho thuê mua, chủ đầu tư phải tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

Lưu ý: Các quy định về chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng không áp dụng đối với hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội.

Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua bất động sản
Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua bất động sản

2. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thống nhất lập văn bản chuyển nhượng Hợp đồng quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP. Mẫu văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng phải lập thành 06 (02 bản do chủ đầu tư dự án lưu, 01 bản nộp cho cơ quan thuế, 01 bản nộp cho cơ quan nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu); trường hợp phải công chứng thì phải có thêm 01 bản để lưu tại tổ chức công chứng.

Bước 2: Trường hợp phải thực hiện công chứng (do bên chuyển nhượng Hợp đồng không phải là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản) hoặc các bên có nhu cầu thì một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chứng nhận văn bản chuyển nhượng Hợp đồng.

Bước 3: Sau khi công chứng, các bên chuyển nhượng Hợp đồng có trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng Hợp đồng.

Bước 4: Sau khi nộp thuế, phí và lệ phí, một trong các bên nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng bao gồm: 06 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo bản chính hợp đồng; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng có thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư; giấy tờ chứng minh đã nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các hồ sơ tại Bước 4 nêu trên đây, chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm xem xét, xác nhận vào văn bản chuyển nhượng và không được thu bất kỳ khoảng kinh phí nào. Sau khi xác nhận, chủ đầu tư giữ lại 02 bản và trả lại 04 bản cho bên nộp giấy tờ kèm theo các giấy tờ đã nhận ở Bước 4.

Bước 6: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng Hợp đồng thì trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày hoàn thành việc nhận chuyển nhượng theo Bước 5 trên đây phải gửi văn bản thông báo về việc nhận chuyển nhượng Hợp đồng (gồm tên, địa chỉ dự án bất động sản, tên doanh nghiệp nhận chuyển nhượng Hợp đồng, số lượng Hợp đồng, số lượng nhà ở, công trình xây dựng theo Hợp đồng để chuyển nhượng) đến cơ quan quản lý nhà ở của Trung ương để tổng hợp, theo dõi.

Lưu ý:

  • Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua sẽ được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua với chủ đầu theo Hợp đồng đã ký và văn bản chuyển nhượng Hợp đồng kể từ ngày văn bản chuyển nhượng Hợp đồng được chủ đầu tư xác nhận theo Bước 5 của quy trình trên đây
  • Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi được thực hiện theo trình tự, thủ tục nêu trên đây, bên chuyển nhượng phải nộp đủ hồ sơ của các lần chuyển nhượng trước đó khi làm thủ tục chuyển nhượng
  • Bên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng cuối cùng.
  • Việc chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ Hợp đồng. Trường hợp thuê mua nhiều căn nhà, công trình xây dựng trong cùng một Hợp đồng và các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà, công trình xây dựng thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng Hợp đồng.

Trên đây là bài viết của Hãng luật Bạch Tuyết về chủ đề “Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở, công trình xây dựng”. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào khác hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

1/ Trụ sở: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Chi nhánh: 144D Nguyễn Đình Chính, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

Các hành vi bị cấm trong kinh doanh bất động sản

Những lưu ý khi thanh toán mua bất động sản hình thành trong tương lai

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Number of views: 266

Leave a Reply

Your email address will not be published.