BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Bảo mật thông tin

“Tôi đang làm Trưởng phòng kinh doanh của một công ty xây dựng. Cho tôi hỏi: Sau khi xin nghỉ ở công ty hiện tại thì tôi có được mở công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng không? Điều có vi phạm bảo mật thông tin trong quan hệ lao động mà pháp luật quy định hay không?­”

From: Thái Sơn.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

Sau khi nghỉ việc tại công ty, liệu người lao động có được phép mở một công ty khác cùng lĩnh vực kinh doanh không?

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Bộ luật Lao động 2019;
  2. Luật Doanh nghiệp 2020.

III. TƯ VẤN CHI TIẾT

Sau khi nghỉ việc, liệu người lao động có được phép mở một công ty khác cùng lĩnh vực kinh doanh không?

– Quyền thành lập doanh nghiệp của cá nhân:

Các cá nhân đều có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trongcác cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trongcác cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Và bên cạnh đó doanh nghiệp cũng có quyền tự do lựa chọn những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm theo nguyên tắc lựa chọn ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020:

1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.”

Có thể thấy theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đối với trường hợp này, người lao động sẽ không bị hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp cũng như lựa chọn ngành nghề sau khi nghỉ làm ở công ty cũ.

– Bảo mật thông tin sau khi quan hệ lao động chấm dứt:

Về vấn đề bảo mật thông tin trong quan hệ lao động cũng như sau khi quan hệ lao động chấm dứt, pháp luật cũng khuyến khích cho hai bên tự thỏa thuận nếu trong trường hợp cần thiết liên quan tới bí mật kinh doanh. Cụ thể là tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019:

“2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.”

Như vậy, người lao động phải có trách nhiệm thực hiện việc bảo mật thông tin trong trường hợp đã thỏa thuận bằng văn bản với người sử dụng lao động trong một phạm vi và thời hạn nhất định

IV. KẾT LUẬN

Như vậy, đối với trường hợp trên người lao động hoàn toàn có quyền thành lập công ty với cùng lĩnh vực kinh doanh của công ty mà mình làm việc trước đó, với điều kiện là hành vi đó không vi phạm vào điều khoản bảo mật thông tin mà người lao động đã thỏa thuận với người sử dụng lao động trước đó.

Bảo mật thông tin trong quan hệ lao động
Bảo mật thông tin trong quan hệ lao động 

Đề được tư vấn cụ thể và có những phương án giải quyết tốt nhất, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương thức sau:

1/ Trụ sở: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Chi nhánh: 144D Nguyễn Đình Chính, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan: Sử dụng lao động là trẻ em dưới 15 tuổi – Hãng Luật Bạch Tuyết (hangluatbachtuyet.com).

Number of views: 1025

Leave a Reply

Your email address will not be published.