TỪ 01/01/2021 LƯƠNG CỦA CHỒNG CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN THẲNG TÀI KHOẢN VỢ

Từ 01/01/2021 lương của chồng có thể được chuyển thẳng tài khoản vợ

Từ 1/1/2021, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể nhận lương trực tiếp. Do đó, tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ.

Đây là một trong những điểm mới về nguyên tắc trả lương và hình thức trả lương cho người lao động được quy định tại Bộ luật Lao động 2019, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021.

Theo đó, Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương: “Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.”

Đây là một quy định mới chưa từng được nêu tại Bộ luật Lao động 2012. Theo đó, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể nhận lương trực tiếp và người sử dụng lao động phải chuyển lương cho người được người lao động ủy quyền.

Lương chồng chuyển vào tài khoản vợ

  • Như vậy, theo quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2021 – vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng.

Đồng thời, khoản 2 Điều 96 của Bộ Luật lao động 2019 chỉ rõ: “Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng”.

Theo đó, về hình thức trả lương, nếu như trước đây, Bộ luật Lao động 2012 quy định khi trả lương qua tài khoản, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản thì Điều 96 của Bộ luật Lao động 2019 chỉ rõ lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Và từ đó TIỀN LƯƠNG CỦA CHỒNG CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN THẲNG VÀO TÀI KHOẢN VỢ.

Để đảm bảo hạnh phúc gia đình, thôi thì các cô vợ cứ để chồng mình cầm tiền lương từ công ty về tới nhà rồi đưa cho vợ sau cũng được, để cho các ông chồng có cảm giác được cầm đồng tiền lương mình làm ra. Chứ lương chuyển thẳng vào tài khoản của vợ luôn thì động lực đâu mà làm việc.

Nếu có bất kì thắc mắc nào về vấn đề nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi qua trang web Hangluatbachtuyet.com

Facebook: Hãng Luật Bạch Tuyết

Bài viết khác: Nộp phạt vi phạm giao thông tại nhà

Number of views: 579

Leave a Reply

Your email address will not be published.