THÔNG BÁO SỐ 33/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Thông báo số 33/tb-vkstc rút kinh nghiệm về kiểm sát việt giải quyết vụ án dân sự

Ngày 23/02/2023 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông báo số 33/TB-VKSNDTC rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự trong vụ án “Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc” của Toà án nhân dân thành phố cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

VẤN ĐỀ RÚT KINH NGHIỆM: 

  1. Toà án cấp sơ thẩm, Toà án cấp phúc thẩm không chia di sản thừa kế đúng theo di chúc là vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 684 Bộ luật dân sự 2005.
  2. Toà án cấp sơ thẩm, Toà án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông Ngô Văn B, Ngô Thị Minh Tr và và bà Ngô Thị Thanh Đ về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà số CS09403 ngày 30/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T cấp cho ông Ngô Trọng Th là không đúng.

XEM CHI TIẾT VĂN BẢN TẠI:

THÔNG BÁO SỐ 33/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:

  • Số điện thoại: 094.994.0303
  • Email: luatbachtuyet@gmail.com
  • Facebook: Hãng Luật Bạch Tuyết
  • Website: hangluatbachtuyet.com

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Number of views: 309

Leave a Reply

Your email address will not be published.