Người thuê nhà không trả tiền thuê nhà quá 3 tháng thì có được chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Người thuê nhà không trả tiền thuê nhà quá 3 tháng thì có được chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Hỏi: Ông A thuê nhà của tôi nhưng chưa trả tiền thuê nhà 4 tháng rồi, tôi có được chấm dứt hợp đồng thuê nhà hay không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Hãng Luật Bạch Tuyết, chúng tôi trả lời câu hỏi về vấn đề cho thuê nhà của bạn như sau:

Điều 132 Luật nhà ở 2014 quy định:

“1. Trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này;

b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

c) Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

đ) Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

e) Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;

g) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này.”

…”Người thuê nhà không trả tiền thuê nhà quá 3 tháng thì có được chấm dứt hợp đồng thuê nhà không?

Tại đây, khi ông A không trả tiền thuê nhà cho bạn từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở cho thuê đồng thời yêu cầu ông A thanh toán những khoản tiền thuê nhà còn thiếu (nếu hợp đồng thuê nhà không có quy định việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi bên thuê không trả tiền thuê nhà ở). Tuy nhiên, khi đơn phương chấm dứt thì bạn phải thông báo cho ông A biết trước ít nhất 30 ngày. Nếu bạn tự ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang thuê mà không thông báo cho ông A trong thời hạn nêu trên thì ông A có quyền yêu cầu bạn bồi thường nếu có phát sinh thiệt hại.

Vì bạn là người cho thuê nhà nên Hãng luật Bạch Tuyết lưu ý thêm đến bạn một số trường hợp người thuê nhà được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong số các hành vi như sau:

  • Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng;
  • Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;
  • Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

Trên đây là nội dung tư vấn của Hãng Luật Bạch Tuyết đối với câu hỏi có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi người thuê nhà không trả tiền thuê nhà 04 tháng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin liên hệ Hãng luật Bạch Tuyết theo thông tin sau:

Bài viết liên quan:

Tổng hợp một số giải đáp của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến đất đai đến năm 2020

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai năm 2021

Number of views: 1362

Leave a Reply

Your email address will not be published.