LUẬT SƯ LAO ĐỘNG

Mối quan hệ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Thật đáng tiếc nếu để xảy ra các xung đột hay tranh chấp không đáng có về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tránh khỏi.

Hiểu được điều đó, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động cho khách hàng để tránh khỏi những rủi ro pháp lý trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động như sau:

  • Tư vấn quy định pháp luật về lao động như: Xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài, an toàn lao động;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát Hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy trình nội bộ khác liên quan đến quản lý và sử dụng lao động;
  • Ban hành Công văn giải thích việc áp dụng nội quy lao động trong doanh nghiệp;
  • Tư vấn về pháp luật lao động liên quan đến tiền lương: Hình thức trả lương, chế độ lương làm thêm giờ, chế độ phụ cấp lương, nâng lương cho người lao động, …;
  • Tư vấn về bảo hiểm xã hội khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động: Mức lương đóng bảo hiểm, mức đóng bảo hiểm, …;
  • Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp lao động;
  • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục như: xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm bắt buộc cho người lao động khi chấm hợp đồng lao động;
  • Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho Người lao động, Người sử dụng lao động;
  • Các yêu cầu khác theo yêu cầu của khách hàng.

Hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết khi bạn cần dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm!