Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021

Hiểu như thế nào là người đại diện theo pháp luật?

Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy đinh về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.” (Đại diện theo pháp luật)

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm những gì?

Căn cứ Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:
– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
– Tuỳ từng trường hợp mà có các tài liệu sau đây:
+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
– Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021..
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2021..

Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

Bước 1: Nộp hồ sơ
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. hoặc
– Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.
* Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là tư vấn của Hãng luật Bạch Tuyết về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin liên hệ chúng tôi theo thông tin sau:

1/ Trụ sở: 1132 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Chi nhánh: 144D Nguyễn Đình Chính, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết liên quan:

Tạm ngừng kinh doanh do dịch Covid- 19 doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021

Number of views: 600

Leave a Reply

Your email address will not be published.