LUẬT SƯ THUẾ – ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh hội nhập ngày này thì nhu cầu đầu tư kinh doanh và làm giàu càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, trong một xã hội thượng tôn pháp luật, việc đầu tư kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc kiếm doanh thu thật lớn mà còn phải đảm bảo việc đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, tối ưu về thuế nhằm đem lại lợi nhuận cao. Vì vậy việc hiểu biết các quy định pháp luật về Đầu tư, Thuế là vô cùng cần thiết.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực Đầu tư – Thuế như sau:

1. Lĩnh vực đầu tư

 • Đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thay đổi các thông tin liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Mua bán công ty, sáp nhập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam
 • Tạm dừng, giải thể: Văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty nước ngoài tại Việt Nam

2. Lĩnh vực thuế: 

 • Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ thuế, hoàn thuế và các nghĩa vụ khác khi làm việc và đầu tư tại Việt Nam.
 • Tư vấn pháp luật về Thuế Thu nhập cá nhân;
 • Tư vấn pháp luật về Thuế Thu nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về Thuế Giá trị gia tăng;
 • Tư vấn pháp luật về Thuế nhà Thầu, Thuế Tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác.
 • Tư vấn pháp luật về Hóa đơn, chứng từ;
 • Tư vấn pháp luật về Vốn, Tài chính trong Doanh nghiệp;
 • Giải quyết các sai sót về thuế của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết khi bạn cần dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm qua thông tin sau:

 • Số điện thoại: 094.994.0303
 • Email: luatbachtuyet@gmail.com
 • Facebook: Hãng Luật Bạch Tuyết
 • Website: hangluatbachtuyet.com