Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Trên thực tế, nhiều người mua nhà ở thương mại thắc mắc rằng khi chưa đươc cấp “Sổ Hồng” nhưng muốn bán nhà thì phải làm như thế nào?

Về mặt pháp lý, người mua nhà ở thương mại chưa được cấp giấy chứng nhận chưa được coi là chủ sở hữu của nhà ở đó, nên họ không thể thực việc mua bán nhà ở . Tuy nhiên, theo quy định pháp luật thì người mua nhà ở thương mại trong trường hợp này có thể chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. Người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại sẽ thay thế người mua ban đầu tiếp tục thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư. Trình tự thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được thực hiện như sau:

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
 1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyện lập Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Trong thông tư 19/2016/TT-BXD có ban hành kem theo Mẫu số 24 về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại các bên thể tham khảo để lập hợp đồng cho giao dịch. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung về :

 • Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư;
 • Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Giải quyết tranh chấp và không trái quy định pháp luật.
 1. Thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng

 • Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng không bắt buộc mà do các bên tự thỏa thuận.
 • Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại bắt buộc phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực.

      Hồ sơ công chứng, chứng thức bao gồm:

 • Bản chính Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (7 bản);
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (nếu là chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại lần thứ 2 trở đi thì phải cóc thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại lần trước);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập đối với tôt chức (và phải xuất trình bản chính để đối chiếu);
 • Các giấy tờ khác theo quy định của ủa pháp luật về công chứng, chứng thực.

Điều kiện để được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại là chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nên, bên cạnh những giấy tờ kể trên, tổ chức thực hiện công chứng có thể yêu cầu các bên cung cấp thêm giấy xác nhận của chủ đâu tư về việc chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở là đối tượng trong hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.

 1. Nộp phí , lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng (Ví dụ: Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản, các loại phí chủ đầu tư quy định,…)

 2. Đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng

Người thực hiện: Bên nhận chuyển nhượng

Hồ sơ gồm có :

 • Bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng (05 bản);
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở;
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập đối với tôt chức (và phải xuất trình bản chính để đối chiếu);

Trong 05 ngày làm việc Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau đây:

 • 02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã có xác nhận của chủ đầu tư, trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng;
 • Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó (đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi); bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng (đối với trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc); bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở (đối với ctrường hợp chủ đầu tư đã bàn giao nhà ở);
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết! Nếu cần trao đổi thêm về vấn đề chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hoặc muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin hãy liên hệ theo thông tin sau đây:

HÃNG LUẬT BẠCH TUYÊT

Địa chỉ: 1132 (tầng trệt) Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: luatbachtuyet.@gmail.com

Facebook: Hãng Luật Bạch Tuyết

Số điện thoại: 088 626 0651

Các bài viết khác:

Number of views: 752