CHƯA KẾT HÔN CÓ THỂ CÙNG ĐỨNG TÊN TRÊN “SỔ ĐỎ” KHÔNG?

Kết hôn

Câu hỏi: Kính chào Hãng luật Bạch Tuyết (HLBT), tôi có sổ đỏ đang có một vướng mắc pháp lý mong HLBT giải đáp giúp tôi. Tôi và người yêu dự định qua Tết sẽ kết hôn. Tôi và người yêu hiện tại cùng nhau mua chung một lô đất để đầu tư và bây giờ chúng tôi muốn cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận thì pháp luật có cho phép không. Mong Quý Luật sư giải đáp giúp tôi.

Dựa trên yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, như sau:

Quy định của pháp luật về sở hữu chung quyền sử dụng đất:

Căn cứ Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định như sau: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”

Đồng thời, điều này được quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT có quy định sau:

 “Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).…”

Như vậy, anh/chị và người yêu của mình có thể cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mà hai người đã nhận chuyển nhượng mặc dù chưa kết hôn. Mỗi người sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đầy đủ thông tin của cả hai, trường hợp anh chị chỉ muốn cấp chung một Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp chung cho anh chị một Giấy chứng nhận và trao cho một người đại diện. Vậy, trường hợp anh/chị chưa kết hôn nhưng pháp luật vẫn cho phép cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của HLBT liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy khách hàng trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của HLBT sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Facebook: Hãng Luật Bạch Tuyết

Khác: Sử dụng lao động dưới 15 tuổi

Chưa kết hôn có thể cùng đứng tên trên “sổ đỏ” không?
Chưa kết hôn có thể cùng đứng tên trên “sổ đỏ” không?

 

Number of views: 735

Leave a Reply

Your email address will not be published.