Trong đời sống xã hội hiện nay quan hệ vay, mượn tiền hoặc tài sản khác vô cùng phổ biến. Khi xác lập quan hệ này vì nhiều lý do như chưa hiểu hết các quy định pháp luật hoặc quá tin tưởng đối phương mà khách hàng dễ gặp các rủi ro là không thu hồi được nợ dẫn tới các tranh chấp.

Vì vậy, Việc tư vấn pháp lý trước khi tham gia các giao dịch nói chung và các giao dịch trong quan hệ vay mượn nói riêng để giảm thiểu những rủi ro không đáng có, đảm bảo khả năng thu hồi nợ.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan các Hợp đồng vay như sau:

  • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến các Hợp đồng vay mượn các loại tài sản;
  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý, rà soát và hỗ trợ thủ tục lập, thực hiện Hợp đồng vay;
  • Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp: Đánh giá vụ việc, đề xuất phương án giải quyết, soạn thảo hồ sơ, tham gia với tư cách đại diện cho khách hàng trong vụ kiện, cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, thực hiện các công việc khác để giải quyết tranh chấp;

Hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết khi bạn cần dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm!