Mối quan hệ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Thật đáng tiếc nếu để xảy ra các xung đột hay tranh chấp không đáng có về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tránh khỏi.

Hiểu được điều đó, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động cho khách hàng để tránh khỏi những rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực lao động như sau:

  • Tư vấn quy định pháp luật về lao động như: Xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động, an toàn lao động;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát Hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lo động tập thể, quy trình nội bộ khác liên quan đến quản lý và sử dụng lao động;
  • Tham giải quyết tranh chấp lao động: Tư vấn, đề xuất phương án giải quyết, cử người đại diện, Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi khách hàng khi giải quyết tranh chấp;
  • Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho Người lao động, Người sử dụng lao động.

Hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết khi bạn cần dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm!