Hoạt động thương mại bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Trong quá trình hoạt động khách hàng cần phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật cũng như khó tránh khỏi việc phát sinh tranh chấp.

Hãng Luật Bạch Tuyết với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp, đặc biệt giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh-Thương mại như sau:
  • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh, sản xuất thương mại;
  • Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp: Đánh giá vụ việc, đề xuất phương án giải quyết, soạn thảo hồ sơ, tham gia với tư cách đại diện cho khách hàng liên hệ, làm việc với các bên,cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, thực hiện các công việc khác để giải quyết tranh chấp;
  • Tư vấn thủ tục, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ pháp lý liên quan đến các hoạt động kinh doanh, sản xuất thương mại.
Hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết khi bạn cần dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm!