Trong thời kỳ nền kinh tế đa quốc gia đang mở cửa giao thương, tổ chức, cá nhân muốn đầu tư trong nước hay từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ quy định pháp lý có liên quan và thông tin của khách hàng còn nhiều hạn chế trước khi quyết định đầu tư. Trong khi đó, thời gian, sự an toàn pháp lý trong tương quan với mức độ rủi ro có ý nghĩa quan trọng quyết định đến hiệu quả việc đầu tư.

Hiểu được điều đó, Hãng Luật Bạch Tuyết luôn nỗ lực đưa ra các phương án tối ưu nhất theo phương châm sự thành công của Quý khách hàng tạo nên sự thành công của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực Đầu tư như sau:

  • Tư vấn các hình thức đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm thông tin về dự án/đối tác kinh doanh là tổ chức mà Khách hàng muốn hợp tác/đầu tư.
  • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến điều kiện, trình tự thủ tục đầu tư, các giới hạn đối với nhà đầu tư nước ngoài.
  • Đại diện các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư tại Việt Nam;
  • Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết khi bạn cần dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm!