Tin tức

Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất

Khi làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức thì giữa người lao động và bên sử dụng lao động cần phải ký hợp đồng lao động với nhau để đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan giữa các bên. Vậy theo quy định pháp luật hiện nay thì có những loại hợp đồng nào ? Và cần lưu ý gì đối với người lao động khi ký kết hợp đồng? Hãy cùng Hãng Luật Bạch Tuyết tìm hiểu vấn đề trên!

1. Khái niệm về hợp đồng lao động

Điều 13 Bộ Luật lao động 2019 quy định Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trong trường hợp hai bên có thoả thuận bằng tên gọi khác nhưng nội dung có thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì cũng được coi là hợp đồng lao động.

Theo đó, khi người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận làm việc với nhau thì phải được giao kết bằng hợp đồng lao động để quyền và nghĩa vụ của cả hai bên được được đồng thuận.

Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất
Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất

2. Phân loại hợp đồng lao động

Theo Điều 20 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Lưu ý: Từ 2021 trở đi sẽ không còn hợp đồng theo mùa vụ và hợp đồng làm việc theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Trong trường hợp muốn ký hợp đồng lao động ngắn hạn với người lao động các bên sẽ sử dụng loại hợp đồng có thời hạn.

Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất
Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất

3. Nguyên tắc và hình thức của hợp đồng lao động

Nguyên tắc:

Điều 15 Bộ Luật lao động năm 2019 nên nguyên tắc của hợp đồng lao động phải tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Các bên tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng khôn g được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Hình thức:

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

4. Nội dung của hợp đồng lao động

 Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

5. Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động

Ngoài những vấn đề trên, khi ký kết hợp đồng lao động người lao động cần chú ý những vấn đề sau:

– Đối với thời gian thử việc: Không quá 180 ngày đối với người quản lý doanh nghiệp, tối đa là 60 ngày đối với trình độ cao đẳng trở lên; 30 ngày đối với trình độ trung cấp; 6 ngày đối với các công việc khác.

– Lương thử việc: Ít nhất bằng 85% lương chính thức. Sau khi đạt yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động ngay.

– Lương chính thức: Lương chính thức không được thấp hơn lương tối thiểu vùng

– Tiền lương làm thêm giờ: Nếu hợp đồng quy định về làm thêm giờ thì cần xem xét rõ thời gian làm thêm giờ, mức lương làm thêm giờ theo Bộ luật lao động hiện hành.

– Quy định về nghĩ lễ, tết: Mỗi năm người lao động có 10 ngày nghỉ lễ, Tết và 12 ngày phép

Trên đây là tư vấn của Hãng Luật Bạch Tuyết về chủ đề “Các loại hợp đồng lao động theo quy định mới nhất”. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào khác hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Các bài viết liên quan:

Chế độ tai nạn lao động năm 2022

Trợ cấp thất nghiệp năm 2022

Số lượt xem: 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

094 994 0303