Bên cạnh các lĩnh vực như Hôn nhân & Gia đình, Đất đai, Kinh doanh – Thương mại… thì thừa kế cũng là một lĩnh vực thường hay xảy ra tranh chấp, đặc biệt diễn ra giữa những người thân trong gia đình. Do đó, chúng tôi luôn chú trọng cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục và tham gia giải quyết tranh chấp thừa kế với những phương án tối ưu, phù hợp với quy định pháp luật và đạo đức xã hội trong mỗi vụ việc.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực thừa kế như sau:

  • Tư vấn quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc;
  • Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp về thừa kế: Các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp thừa kế, phương án thương lượng/thỏa thuận giải quyết tranh chấp, soạn thảo hồ sơ, tham gia đại diện ủy quyền, cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, thực hiện công việc khác để giải quyết tranh chấp.
  • Tư vấn thủ tục, hỗ trợ soạn thảo: Di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản phân chia di sản thừa kế, văn bản tặng cho di sản thừa kế, làm chứng di chúc, thủ tục khai nhận di sản thừa kế, thủ tục công chứng/chứng thực di chúc…

Hãy liên hệ với Hãng Luật Bạch Tuyết khi bạn cần dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm!